Veraria “Bio Pak” prodhon verë dhe raki bazuar në traditën shumëvjeçare. Kapacitetet prodhuese të këtij bodrumi të verës janë rreth 500.000 mijë litra verë në vit. Po ashtu, kjo prodhimtari bazohet në vreshta vetjake që numërojnë rreth 4 hektarë vreshta, si dhe 60 kooperantë për furnizim me rrush.