Turizmi në
Komunën e Rahovecit

Platforma eKosova

eKosova është platformë shtetërore ku shërbimet publike që gjenden në zyrat dhe sportelet fizike të institucioneve ofrohen në mënyrë elektronike.

Informata të përgjithshme

00

Popullsia

00

km2

Sipërfaqja

00

m

Lartësia mbidetare