Veraria “LabiWine” është e përkushtuar në artin të cilësisë së verës. Vreshtat tona janë të mbjella në tokat dhe kodrat më të mira të ekspozuara rrezeve të diellit, të punuara me pasion e dashuri. Vjelja e rrushit kryhet me dorë, ndërsa përpunimi bëhet me makineri të vogla, duke mundësuar përzgjedhjen e rrushit me cilësi me të lartë. Këta jemi ne dhe emri ynë do të jetë simbol për cilësi të lartë të verës.