Brestoc

Lapidari i dëshmorëve të kombit: Nesimi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti dhe Hilmi Krasniqi

Memorial plaques of martyrs of the nation: Nesimi Elshani, Agron Fetahu, Halim Hoti and Hilmi Krasniqi