Hoçë e Vogël

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Selim Gashit

Base house of KLA, the house of Selim Gashi