Hoçë e Vogël

Shtëpia – bazë e UÇK-së shtëpia e Besim Krasniqit

The house – the base of the KLA, the house of Besim Krasniqi