Hoqë e Vogël

Shtëpia – Bazë e UÇK-së e Ramadan Krasniqit

The house – KLA base of Ramadan Krasniqi