Hoçë e Vogël

Përmendorja e dëshmorëve të kombit: Shkëlzen Krasniqi, Xhelal Gashi, Luan Gashi, Luan Krasniqi, Bashkim Krasniqi, Agron Krasniqi, Bahtjar Gashi, Sabri Gashi dhe Xhemajli Gashi

Commemoration of the martyrs of the nation: Shkëlzen Krasniqi, Xelal Gashi, Luan Gashi, Luan Krasniqi, Bashkim Krasniqi, Agron Krasniqi, Bahtjar Gashi, Sabri Gashi and Xhemajli Gashi