Brestoc

Përmendore e dëshmorëve: Selim Berisha, naim Arllati, Xhevat e Alajdin Elshani dhe Hajrush Berisha dhe e 49 martirëve të Brestocit

The memorial of the martyrs: Selim Berisha, naim Arllati, Xhevat e Alajdin Elshani and Hajrush Berisha and of 49 martyrs of the Brestoc