Krushë e Madhe

Streha e UÇK-së, shtëpia e Liman Gashit

The shelter of the KLA, the house of Liman Gashi