Krushë e Madhe

Shtëpia – bazë e UÇK-së, shtëpia e Ismet Gashit

The house – base of the KLA, the house of Ismet Gashi