Krushë e Madhe

Shtëpia e dëshmorit Ismail Malush Gashi  

The house of the martyr Ismail Malush Gashi