Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së n e Rasim Zenunit

The KLA shelter the house of Rasim Zenuni