Krushë e Madhe

Shtëpia – bazë e UÇK-së, shtëpia e Afrim Malsorit

The house – base of the KLA, Afrim Malsori’s house