Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Musli Veselit

The shelter house of the KLA of Musli Veseli