Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Mehmet Behrës

The shelter house of the KLA, the house of Mehmet Behra