Krushë e Madhe

Shtëpia-muze e Ukshin Hotit

House-museum of Ukshin Hoti