Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Avdi Xhafer Durakut

KLA shelter the house of Avdi Xhafer Duraku