Ratkoc

Shtëpia-bazë e UÇK-së (shtëpia e xhamisë)

KLA headquarters (mosque house)