Ratkoc

Shtëpia – bazë e UÇK-së, shtëpia e Ismet Krasniqit

The house – the base of the KLA, the house of Ismet Krasniqi