Ratkoc

Shtëpia-bazë e LKÇK-së dhe e UÇK-së e Binak Krasniqit

The headquarters of the LKÇK and the UÇK of Binak Krasniqi