Ratkoc

Shtëpia-bazë e LKÇK-së dhe e UÇK-së Qamil Adem Krasniqit

Headquarters of LKÇK and KLA, the house of the Qamil Adem Krasniqi