Ratkoc

Shtëpia-bazë e UÇK-së e Shaip Morinës

The KLA headquarters of Shaip Morina