Ratkoc

Shtëpia-bazë e LKÇK-së dhe e UÇK-së e Sadik Krasniqit

Headquarters of LKÇK and KLA, the house of the Sadik Krasniqit