Xhamia e Çarshisë në Rahovec, Kosovë për herë të parë u ndërtua në vitin 1606. Mbi themelet e ish xhamisë së çarshisë pas luftës është ndërtuar një objekt madhështor përfundimi i së cilit është bërë më 2005, kështu që tani xhamia e re (xhamia e çarshisë) në Rahovec është ndër xhamitë më të bukura jo vetëm në Kosovë po edhe në rajon.