Celinë

Vendrënia e dëshmorit të Kombit Rifat Dina

The place of the death of the martyr of the Nation Rifat Dina