Celinë

Varri i dëshmorit të kombit Agron Fetahu

The grave of the martyr of the nation Agron Fetahu