Celinë

Shtëpia-bazë e komandës së batalionit të tretë të UÇK-së  e Shaban Sylës

The house-base of the command of the third battalion of Shaban Syla’s KLA