Celinë

Shtëpia – strehë e UÇK-së

The KLA shelter house