Krushë e Madhe (Beteja e Mileskës)

Vendrënia e dëshmorëve; Mensur Zyberaj, Ismail Gashi, Habib Gashi, Bedri Berisha, Kurtish Hasani, Nazmi Hasani, Manush Berisha, Agron Bytyqi, Alajdin e Xhevat Elshani, Selim Berisha, Hajrush Berisha e Rifat Dina

The place of the martyrs; Mensur Zyberaj, Ismail Gashi, Habib Gashi, Bedri Berisha, Kurtish Hasani, Nazmi Hasani, Manush Berisha, Agron Bytyqi, Alajdin and Xhevat Elshani, Selim Berisha, Hajrush Berisha and Rifat Dina