Krushë e Madhe

Lapidari i dëshmorëve të kombit: Bekim Gashi dhe Dalip Behra

Memorial plaques of martyrs of the nation: Bekim Gashi and Dalip Behra