Krushë e Madhe

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Xhevdet Durakut

The KLA shelter of Xhevdet Duraku