Krushë e Madhe

Varreza e dëshmorëve dhe të martirëve të Krushës së Madhe

The cemeteries of the martyrs and martyrs of Krusha e Madhe