Krushë e Madhe (Vreshtat e barakës)

Përmendorja e dëshmorëve të kombit: Ragip Hoti, Xhemajli Hoti, Njazi Gashi, Sami Nalli, Agim Nalli, Agim dhe Shukri Hoti

Commemoration of the nation’s martyrs: Ragip Hoti, Xhemajli Hoti, Njazi Gashi, Sami Nalli, Agim Nalli, Agim and Shukri Hoti