Retijë

Varrezat e dëshmorëve dhe të martirëve të Retisë

The cemeteries of the martyrs and martyrs of Retija