Retijë

Memoriali i dëshmorëve dhe martirëve

The memorial of martyrs and martyrs