Retijë

Vendndodhja e komandës së brigadës 124 „Gani Paçarizi“

Location of the command of the 124th brigade “Gani Paçarizi”