Drenoc

Strehë e UÇK-së – Shtëpia e Bedri Makshana

KLA Shelter – Bedri Makshana House