Drenoc

Furrë buke për UÇK – Shtëpia e Abaz Makshanës

Bakery for KLA – House of Abaz Makshana