Drenoc

Strehë e UÇK-së – Shtëpia e Ajet Makshana

KLA shelter – Ajet Makshana’s house