Drenoc

Shtëpia bazë e UÇK-së dhe muze e Avdi Gashi

KLA headquarters and Avdi Gashi museum