Senoc

Strehë e UÇK-së, shtëpia e Adem Krasniqit

Shelter of the KLA, Adem Krasniqi’s house