Senoc

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Adem Krasniqit

The house of Adem Krasniqi’s KLA shelter