Senoc

Përmendorja e dëshmorit Sadri Krasniqi dhe e martirëve të këtij fshati

The commemoration of the martyr Sadri Krasniqi and the martyrs of this village