Senoc

Shtëpia – Ambulantë e UÇK-së e Halim Krasniqi

House – Halim Krasniqi KLA Ambulance