Celinë

Shtëpia-strehë e UÇK-së e Ramadan Dinës

The shelter house of the KLA, the house of Ramadan Dina