Celinë

Bazë e UÇK-së – Shtëpia e dëshmorit Rifat Dina

KLA base – Martyr Rifat Dina’s house