Celinë

Bazë logjistike e UÇK-së – Shtëpia e Sali Fazliut

KLA logistic base – Sali Fazliu’s house