Celinë

Shtëpia – strehë e UÇK-së e Halim Rexhepit

Halim Rexhepi’s KLA hideout house