Zatriq

Shtëpia – Bazë e UÇK-së e Muharrem Kastrati

Muharrem Kastrati’s House – KLA Base